Contact Bouwbedrijf Stoffers b.v.
Kampweg 6
9454 PE Ekehaar
T 0592-389314
E info@stoffers.nl
Smilderweg 16
9414 AP Hooghalen
T 0593-592917
 
Industrieweg 6
8426 AA Appelscha
T 0516-431254

Disclaimer

Stoffers Bouwbedrijf b.v. heeft zijn eigen identitijd maar in deze website gebruiken we soms “Stoffers Bouwbedrijf", "wij" of "ons" wanneer we verwijzen naar Stoffers Bouwbedrijf b.v. in het algemeen of daar waar het niet zinvol is om Stoffers Bouwbedrijf b.v. specifiek te vermelden.

Deze website kan links bevatten naar externe websites. Indien u zo’n link volgt, dan kan de externe website worden geopend in een volledig scherm (in deze situatie dient u de terug knop van uw browser te gebruiken om naar deze web site terug te keren) of in andere gevallen kan het geopend worden in een frame van deze website (in welk geval u naar deze webiste terug kunt keren door de navigatie knoppen in het frame te gebruiken).

Daar waar een externe website verschijnt binnen het frame van deze website, is dit puur gedaan om de navigatie terug naar deze site te vergemakkelijken en houdt dit in geen geval verantwoordelijkheid van onze zijde in daar waar het het gedeelte van de externe website betreft. Deze links worden beschikbaar gesteld met als doel om u te ondersteunen met het vinden van relevante websites, services en/of produkten die uw interesse kunnen hebben. Het is niet onze verantwoordelijkheid om te toetsen of informatie en services en/of andere produkten die op deze websites worden aangeboden toepasbaar zijn voor uw behoeften.

Stoffers Bouwbedrijf b.v. is niet verantwoordelijk voor de eigenaren van deze web sites of voor welke van de goederen of services die zij aanbieden of voor de inhoud van hun websites en is niet gebonden aan enige voorwaarden, waarschuwingen of andere bepalingen of representaties in relatie tot welke van deze web sites dan ook en accepteert geen enkele aansprakelijkheid in relatie tot deze websites (inclusief enige aansprakelijkeheid voortvloeiende uit enige claim dat de inhoud van enige externe website waarnaar deze website een link bevat die inbreuk maakt op de intellectuele eigendoms rechten van enige derde partij). Alle informatie of advies dat onderdeel is van deze website is bedoeld als algemeen van aard en u dient hiervan niet uit te gaan in relatie tot het nemen van welke beslissing dan ook.

Stoffers Bouwbedrijf b.v. tracht ervoor te zorgen dat alle informatie die wordt aangeboden als onderdeel van deze website correct is op het moment van opname in de website maar het garandeerd niet de nauwkeurigheid van dergelijke informatie. Stoffers Bouwbedrijf b.v. is niet aansprakelijk voor welke aktie(s) u neemt als uitvloeisel van uw vertrouwen op zulke informatie of advies of voor verlies of schade geleden door u door u als gevolg van het nemen van deze aktie(s).

Afgeronde projecten

Bouwbedrijf Stoffers b.v. heeft in de loop der tijd al vele projecten afgerond, klik hier om hiervan de foto's te bekijken!